WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 17-18 listopada odbyła się 24. edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyło się ponad 50 wykładów, wystaw i pokazów laboratoryjnych, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

3 listopada 2022 r. nasza Uczelnia zawarła umowę o wspólpracy z firmą DLF Seeds, s.r.o. Republika Czeska. Bezpośrednim wykonawcą postanowień umowy jest Instytut Rolnictwa
i Ogrodnictwa. Szczególy są dostępne tutaj