WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Kolejne posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych COBORU z udziałem
dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH w Siedlcach

W ramach współpracy z Duszpaterstwem Akademickim i księdzem Jackiem Jaśkowskim, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach zaangażował się w pomoc parafii Św. Józefa Robotnika w Surgucie, która znajduje się w zachodniej części Syberii w Rosji. W tym celu zorganizowana została w okresie świątecznym zbiórka pieniędzy na potrzeby tego kościoła, w której proboszczem jest ksiądz Marek Jaśkowski – brat naszego duszpasterza.