WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

nagłówek gleba1

Dnia 5 grudnia 2020 będziemy obchodzić kolejny Światowy Dzień Gleby, którego tegorocznym hasłem jest ,,Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”. Wskazanie tej problematyki ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, znaczenia gleby w ich życiu oraz pilnej potrzeby jej ochrony.

Święto Gleby wprowadziła w 2002 roku Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). W 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dzień 5 grudnia ogłosiła Światowym Dniem Gleby, a rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleby, który zapoczątkował Międzynarodową Dekadę Gleby (2015-2024). Obchody wyznaczono na dzień 5 grudnia, by uczcić króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja, świętującego w tym dniu swoje urodziny, doceniając jego dokonania w zakresie poznania i ochrony gleb oraz rozwoju rolnictwa.

Najważniejszym celem licznych przedsięwzięć związanych z Rokiem, a obecnie Dekadą Gleby jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli i funkcji gleby w środowisku oraz kreowaniu jakości życia człowieka. Zwraca się szczególną uwagę na zagrożenia dla gleb związane z działalnością człowieka (wyjałowienie, przenawożenie, osuszanie, zanieczyszczenie, erozja i in.) oraz na rolę gleb w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Mimo ogromnych  osiągnięć w zakresie hodowli roślin, technologii uprawy, nawożenia i ochrony roślin, uprawy na podłożach bezglebowych, to  w dalszym ciągu ilość i jakość żywności, jak również wiele niezbędnych ludzkości surowców zależy od wielkości areału i stanu gleb.

Różnorodne inicjatywy związane z ideą Światowego Dnia Gleby odbywają się w ponad 50 krajach na całym świecie, w tym także w Polsce. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (http://ptg.sggw.pl/world-soil-day/english-2020/) udostępniło materiały promujące to wydarzenie oraz gorąco zachęca do wykorzystania ich w celu promocji tych obchodów.

Pamiętajmy, że jakość i stan gleby ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oraz dobrobytu człowieka. Gleba jest zasobem nieodnawialnym, a przyszłość ludzkości w bardzo dużym stopniu zależy od stanu gleb. Dlatego naszym obowiązkiem i powinnością w stosunku do przyszłych pokoleń jest utrzymywanie jak najlepszych „relacji człowieka z glebą”.

,,Z glebą łączy nas wszystko. Żyjemy dla niej i z niej” [Sławomir Miklaszewski 1909]

 

Na zdjęciu przedstawiony jest dziekan wydziału prof. Marek Gugała Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,

17 listopad jest Międzynarodowym Dniem Studenta. Z tej okazji w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników Wydziału, życzę Wam, wszelkiej pomyślności, dużo wytrwałości w realizacji planów, spełnienia marzeń oraz odnalezienia się w tej „innej” rzeczywistości.Niech ten czas będzie dla Was czasem przemyśleń, ale również czasem inspiracji i umożliwi rozwijanie pasji dając wiele satysfakcji.

Korzystając z tej okazji chciałem jednocześnie zapewnić, że pracownicy naszego Wydziału każdego dnia wkładają wiele pracy i zaangażowania, aby Państwa kształcenie było prowadzone na jak najwyższym poziomie.

Szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie życzę Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i zapewniam, że zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, zrozumienie i wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Marek Gugała

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa z wykładami na XXII Festiwalu Nauki i Sztuki

W czwartek 15 października br. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Pan prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał uroczystego otwarcia XXII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Wykład inauguracyjny pt. „Pogoda kosmiczna: co Słońce ma wspólnego z infrastrukturą energetyczną?” wygłosiła Pani dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, profesor Instytutu Matematyki naszego Uniwersytetu. Festiwal trwał trzy dni tj. do soboty 17 października. W ramach XXII FNiS swoje wystąpienia zaprezentowało 23 wykładowców UPH, 2 doktorantów naszej Szkoły Doktorskiej i uczniowie z II LO im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa reprezentowało 3 pracowników: dr hab. inż. Marcin Becher, profesor uczelni, dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni i dr inż. Bartosz Zegardło.