WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

23 kwietnia 2021 r., w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz gościnnie na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się eliminacje okręgowe XLIV – 2020/21 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 125 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 1655 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa. W godzinach  od 11.00 do 14.00  uczestnicy rozwiązywali test oraz przystąpili do zadań praktycznych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

plakat dotyczący umowy w sprawie patentu
W dniu 5 marca 2021 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zawarł umowę z Firmą Metal-Fach sp. z.o.o z siedzibą w Sokółce. Umowę podpisali JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Viceprezes spółki Janusz Kaźmierowski. Umowa ma na celu rozpoczęcie procesu testowania wynalazku „Wału rolniczego krusząco-ugniatającego” zatwierdzonego przez Urząd Patentowy RP. Twórcami wynalazku są pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa.