WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

IMG 20230419 WA0005

W dniach 19-20 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbyła się druga edycja Kongresu „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.
Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ministrów Rolnictwa tworzących Radę Programową, której wsparciem merytorycznym jest Rada Naukowa w skład której wchodzą Rektorzy Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.
W Kongresie „Polska Wieś XXI” Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina (będący członkiem Rady Naukowej) i Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała, a Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach – Dziekan dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. studenci Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach uczestniczyli w Wydziałowm Seminarium z udziałem Pani Justyny Zembrowskiej, Kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach oraz Pani Anny Kurowskej, specjalisty ds. funduszy europejskich.

W ramach współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w dniu 16 kwietnia 2023 r. wziął udział w imprezie Wiosna na polu i w ogrodzie.
Wszyscy uczestniczący w tym wydarzeniu mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjna Uczelni i Wydziału.