WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia doktoranckie

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2011/2012

ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze zimowym

Kierunek studiów ZOOTECHNIKA II, sem. 3

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8 – 9

 

Jęz. angielski

mgr A.Skuns s.127 IB

Jęz. niemiecki

mgr M.Iwanowska s.127 IB

 

 

 

Fizjologia zwierząt

dr Sarnowski s.206 IB

 

 

 

 

 

9 – 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- 11

 

 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

dr A.Janocha s.309

Metody hodowli zwierząt

prof. St.Socha s.126 IB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 12

 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

prof. B.Klocek s.314

 

 

 

 

Metody hodowli zwierząt

dr A.Gontarz s.126 IB

 

 

 

12 – 13

 

 

 

 

 

 

Rozród zwierząt

dr A.Wysokińska s.211

 

 

 

 

13 – 14

 

 

Łowiectwo

dr E.Bombik s.211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 15

 

Rozród zwierząt

prof. St.Kondracki s.314

 

Łowiectwo

dr E.Bombik s.211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 16

 

Fizjologia zwierząt

(co 2 tyg.)

prof. M.Witeska s.314

 

 

 

 

Kynologia

dr E.Horoszewicz s.211

 

 

 

 

 

16 – 17

 

Jęz. rosyjski

mgr M.Jankowska s.302 IB

 

 

 

 

Kynologia

dr E.Horoszewicz s.211

 

 

 

 

 

17 – 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienie: IB – sala w Instytucie Biologii ul. Prusa 12