WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W ramach Dni Otwartych na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach odbędą się w dniu 21 marca 2023 r. prowadzone przez pracowników Wydziału następujące warsztaty: 

- Wykorzystanie węgla brunatnego w rolnictwie i ogrodnictwie - prof. dr hab. Barbara Symanowicz

- Pogoda - pomiary i obserwacje - dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni

- Dojrzałość a jakość plonu owoców i warzyw - dr hab. inż. Jolanta Franczuk, prof. uczelni

- Biznesplan - narzędzie zarządzania - dr inż. Marek Niewęgłowski

- Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w planowaniu przestrzennym - dr Mirosław Meksuła

- Co warto wiedzieć o serach żeby jeść – dr hab. Krzysztof Młynek prof. uczelni,  mgr Wiesława Zawadzka

- Czy wiesz co jesz – ocena sensoryczna produktów mięsnych – dr hab. Halina Sieczkowska prof. uczelni, dr inż. Krystian Tarczyński

- Zwierzęta w życiu człowieka – dr inż. Elżbieta Horoszewicz, dr inż. Agata Danielewicz, mgr inż. Anna Jakubczak, mgr inż. Paulina Kiwacz

- Animaloterapia – warsztaty w Pracowni Małych Zwierząt – dr inż. Dorota Kołodziejczyk, dr Anna Wereszczyńska

- Sokolnictwo – żywe dziedzictwo ludzkości – dr Urszula Zaremba