WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/ 2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona na wydziałach przez komisje wydziałowe do dnia 26 września 2021 r. Wyjazdy mogą być planowane w terminach od 15 listopada 2021 do 30 września 2022.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11.06.2021 r.

W dniach 10-11 maja 2021 Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugała, Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dr hab. Alina Janocha prof. uczelni oraz Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni, złożyli wizytę w Szkołach plasujących się najwyżej w rankingu szkół biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.