WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

AktualnościUWAGA STUDENCI

- DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU

STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH


Przypominamy o konieczności realizacji przysposobienia

bibliotecznego.

 

       Od 2 stycznia 2020 roku dostępny jest on-line test

ze szkolenia bibliotecznego.


https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy        W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego

należy w terminie do 8 lutego 2020 roku rozwiązać

test
.

Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać

zaliczenie w systemie usos.Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty

kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.


____________________________________________________