WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

zdjcie Boe Narodznie v2

Wszystkim Pracownikom i Studentom Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i wielu sukcesów w Nowym Roku

                                                                          życzy

                                                Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

                                                                    Prof. dr hab. Marek Gugała