WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zapraszamy wszystkich do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery! Szczegóły dostępne są tutaj

W okresie od maja do sierpnia bieżącego roku pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr. hab. Krystyna Zarzecka, prof. dr hab. Marek Gugała, dr hab. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni oraz dr inż. Anna Sikorska, była doktorantka Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, a obecnie pracownik Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, jako jedyni w Polsce podjęli współpracę naukową z Wageningen University & Research z Holandii – wiodącym w Europie i uznanym w świecie ośrodkiem naukowo-badawczym z zakresu rolnictwa i produkcji żywności - w ramach projektu badawczego zleconego przez firmę Syngenta, a dotyczącego wprowadzonej w 2019 roku Strategii Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal for Europe) dla rolnictwa.