WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/ogloszenia/127-ogloszenia-wazne/5566-uwaga-tymczasowa-zmiana-organizacji-ksztalcenia-w-uph


Kontakt

kontakt

Wydział Agrobioinżynierii
i Nauk o Zwierzętach

ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 13 26

e-mail: dwanz@uph.edu.pl