WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Szanowni Państwo

Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunki gospodarka przestrzenna, rolnictwo oraz zootechnika

Zapraszamy do zapoznania się z  listem Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

Szczegóły dotyczące rekrutacji i zapisy https://irk.uph.edu.pl/pl/home/R_2020-2021_ZIMA/

 

 

zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w webinariumW dniu 09.12.2020r. odbyło się webinarium „Rolnictwo w teorii i praktyce”, które przygotowali studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa.

W programie webinarium znalazły się wystąpienia członków Kół Naukowych działających na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach:

  • Pauliny Iwaniuk, przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa, która przedstawiła referat nt. Wpływ rolnictwa na środowisko.
  • Mateusza Olizaruka, przedstawiciela Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej, który mówił nt. Nowoczesnych technik uprawy, siewu i ochrony roślin.
  • Doroty Miłkowskiej i Klaudii Siedleckiej, przedstawicielek Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, które zaprezentowały zagadnienie: Zmiany obszarów rolniczo aktywnych i ich wpływu na przestrzeń terenów wiejskich.

Gościliśmy również absolwenta naszego Wydziału pana Jarosława Żebrowskiego, który przygotował wystąpienie nt. Prezentacja grupy Grégoire -Besson.

Webinarium było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na tematy aktualnych zagadnień dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

nagłówek gleba1

Dnia 5 grudnia 2020 będziemy obchodzić kolejny Światowy Dzień Gleby, którego tegorocznym hasłem jest ,,Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”. Wskazanie tej problematyki ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, znaczenia gleby w ich życiu oraz pilnej potrzeby jej ochrony.

Święto Gleby wprowadziła w 2002 roku Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). W 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dzień 5 grudnia ogłosiła Światowym Dniem Gleby, a rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleby, który zapoczątkował Międzynarodową Dekadę Gleby (2015-2024). Obchody wyznaczono na dzień 5 grudnia, by uczcić króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja, świętującego w tym dniu swoje urodziny, doceniając jego dokonania w zakresie poznania i ochrony gleb oraz rozwoju rolnictwa.

Najważniejszym celem licznych przedsięwzięć związanych z Rokiem, a obecnie Dekadą Gleby jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli i funkcji gleby w środowisku oraz kreowaniu jakości życia człowieka. Zwraca się szczególną uwagę na zagrożenia dla gleb związane z działalnością człowieka (wyjałowienie, przenawożenie, osuszanie, zanieczyszczenie, erozja i in.) oraz na rolę gleb w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Mimo ogromnych  osiągnięć w zakresie hodowli roślin, technologii uprawy, nawożenia i ochrony roślin, uprawy na podłożach bezglebowych, to  w dalszym ciągu ilość i jakość żywności, jak również wiele niezbędnych ludzkości surowców zależy od wielkości areału i stanu gleb.

Różnorodne inicjatywy związane z ideą Światowego Dnia Gleby odbywają się w ponad 50 krajach na całym świecie, w tym także w Polsce. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (http://ptg.sggw.pl/world-soil-day/english-2020/) udostępniło materiały promujące to wydarzenie oraz gorąco zachęca do wykorzystania ich w celu promocji tych obchodów.

Pamiętajmy, że jakość i stan gleby ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oraz dobrobytu człowieka. Gleba jest zasobem nieodnawialnym, a przyszłość ludzkości w bardzo dużym stopniu zależy od stanu gleb. Dlatego naszym obowiązkiem i powinnością w stosunku do przyszłych pokoleń jest utrzymywanie jak najlepszych „relacji człowieka z glebą”.

,,Z glebą łączy nas wszystko. Żyjemy dla niej i z niej” [Sławomir Miklaszewski 1909]