WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11.06.2021 r.

W dniach 10-11 maja 2021 Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugała, Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dr hab. Alina Janocha prof. uczelni oraz Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni, złożyli wizytę w Szkołach plasujących się najwyżej w rankingu szkół biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

23 kwietnia 2021 r., w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz gościnnie na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się eliminacje okręgowe XLIV – 2020/21 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 125 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 1655 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa. W godzinach  od 11.00 do 14.00  uczestnicy rozwiązywali test oraz przystąpili do zadań praktycznych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.