WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualnościzdjęcie przedstawia prof. Barbarę Biesiada-Drzazga z prezydentem Andrzejem Dudą

Postanowieniem z dnia 28 listopada  2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Biesiadzie-Drzazdze  tytuł  Profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 4 marca  2020 roku.

zdjęcie pracowni Sensoryki

 

W dniu 2 marca 2020 roku w Instytucie Zootechniki Rybactwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  została uroczyście otwarta jedyna w regionie Pracownia Rehabilitacji i Sensoryki Zwierząt. W uroczystości wzięli udział Prorektor ds. nauki dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni i Prorektor ds. Studiów dr hab. Anna Charuta, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga.

zdjęcie z warsztatów


W dniu 30.01.2020 odbyły się warsztaty, w których udział wzięli uczniowie technikum budowlanego w Siedlcach. Pierwszą ich część pod hasłem "INŻYNIER GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ JAKO UCZESTNIK PROCESU BUDOWLANEGO" poprowadził dr inż. Bartosz Zegardło.