WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności


ERASMUS+

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy nauczycieli

w celu przeprowadzenia zajęć (STA)

w roku akademickim 2018/2019.


Wyjazdy mogą być zrealizowane do 30 września 2019 r.


Rekrutacja dotyczy nauczycieli którzy nie wyjeżdżali

w bieżącym roku akademickim. Formularze zgłoszeniowe

dostępne na stronie internetowej Erasmus+:

 

https://www.uph.edu.pl/images/uph_2018/pliki_pdf/dzial_nauki/erasmus/zgloszenie_nauczyciela_2018_2019.doc


Wraz z formularzem zgłoszeniowym pracownicy składają:

  • klauzulę RODO (oryginalny podpis)
  • podpisany przez pracownika i uczelnię przyjmującą Mobility Agreement dostępny na stronie:

https://www.uph.edu.pl/images/uph_2018/pliki_pdf/dzial_nauki/erasmus/porozumienie_o_programie_nauczania.docx


Wnioski można składać u koordynatora wydziałowego


(dr hab. Dorota Czeszczewik, p. 210, Instytut Biologii)

do 3 września 2019 r.

________________________________________________________________


IMG_8955_264.jpg - 679,56 kB