WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności


zdjęcie przedstawia Panią prof. dr hab. Janinę Skrzyczyńską, Dziekana WydziałuW dniu 9 maja 2019 roku na Wydziale Przyrodniczym odbyły się Wykłady Jubileuszowe pod hasłem „Środowisko-Żywność-Zdrowie”. Imprezę z udziałem przedstawicieli regionalnego biznesu zorganizowano z okazji 50-lecia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

1

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa”, zorganizowana przez Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa, przy współorganizacji Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Konferencja, którą honorowym patronatem objęła J.M. Rektor prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk, była połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo - dydaktycznej prof. dr hab. Marii Koćwin-Podsiadłej – wieloletniego pracownika i Kierownika Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt. Osoby nietuzinkowej i niezwykłej o wielkiej pasji naukowego poznawania, wymagającej od siebie i od innych, ale nigdy nie przestającej widzieć drugiego człowieka. Z okazji tego wydarzenia, przy wsparciu finansowym Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego wydano jubileuszową monografię pt. „Nauka – wielka życiowa pasja” poświęconą sylwetce dostojnej Jubilatki.