WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W ramach współpracy z Duszpaterstwem Akademickim i księdzem Jackiem Jaśkowskim, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach zaangażował się w pomoc parafii Św. Józefa Robotnika w Surgucie, która znajduje się w zachodniej części Syberii w Rosji. W tym celu zorganizowana została w okresie świątecznym zbiórka pieniędzy na potrzeby tego kościoła, w której proboszczem jest ksiądz Marek Jaśkowski – brat naszego duszpasterza.

Szanowni Państwo

Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunki gospodarka przestrzenna, rolnictwo oraz zootechnika

Zapraszamy do zapoznania się z  listem Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

Szczegóły dotyczące rekrutacji i zapisy https://irk.uph.edu.pl/pl/home/R_2020-2021_ZIMA/

 

 

zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w webinariumW dniu 09.12.2020r. odbyło się webinarium „Rolnictwo w teorii i praktyce”, które przygotowali studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa.

W programie webinarium znalazły się wystąpienia członków Kół Naukowych działających na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach:

  • Pauliny Iwaniuk, przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa, która przedstawiła referat nt. Wpływ rolnictwa na środowisko.
  • Mateusza Olizaruka, przedstawiciela Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej, który mówił nt. Nowoczesnych technik uprawy, siewu i ochrony roślin.
  • Doroty Miłkowskiej i Klaudii Siedleckiej, przedstawicielek Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, które zaprezentowały zagadnienie: Zmiany obszarów rolniczo aktywnych i ich wpływu na przestrzeń terenów wiejskich.

Gościliśmy również absolwenta naszego Wydziału pana Jarosława Żebrowskiego, który przygotował wystąpienie nt. Prezentacja grupy Grégoire -Besson.

Webinarium było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na tematy aktualnych zagadnień dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.