WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oferuje swoim studentom pracę w studenckich kołach naukowych:
Studenci mogą rozwijać w nich swoje zainteresowania naukowe, ucząc się jednocześnie podstaw pracy naukowej i badawczej. Członkowie kół biorą udział w wakacyjnych obozach naukowych, organizowanych na bardzo atrakcyjnych pod względem przyrodniczym terenach, piszą artykuły i komunikaty, które przedstawiają na konferencjach studenckich kół naukowych oraz podczas Festiwalu Nauki Polskiej. Mają również możliwość wykazania się w pracy społecznej na rzecz środowiska przyrodniczego, w strukturach akademickiego koła Ligi Ochrony Przyrody oraz w Studenckim Klubie Prelegentów – Przyrodników.