WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oferuje swoim studentom możliwość rozwoju w studenckich kołach naukowych:

Uczestnicząc w działalności koła naukowego można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć
w organizowanych wyjazdach badawczych oraz konferencjach.

Studenci mogą rozwijać w nich swoje zainteresowania naukowe, ucząc się jednocześnie podstaw pracy naukowej
i badawczej.

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora UPH w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach