WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności


Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat z WSzW Warszawa dotyczący szkolenia

praktycznego w ramach Legii Akademickiej.


W związku z panującą sytuacją w kraju Dyrektor Biura

ds. Programu Zostań Żołnierzem RP podjął następującą

decyzję:

  • w tym roku odbędzie się TYLKO JEDEN TURNUS
            
            szkoleniowy
w terminie: od 8-9.08 do 19.09

           
           (wcielenie przewidziano na dwa dni).

  • moduł podstawowy – od 8-9 do 29 sierpnia (przysięga)

  • moduł podoficerski – od 30.08 do 19.09

  • moduł cyberbezpieczeństwa – od 20.09 do 26.09Szkolenie odbędzie się w większości wypadków

w JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH oraz w części

w centrach szkolenia (ich lista zostanie podana

w chwili nadesłania jej przez WSzW).Kwalifikacja do modułu „cyber” będzie prowadzone

przez NCBC w czerwcu, a szkolenie będzie

w 6 Brygadzie Desantowo Szturmowej w Krakowie.


Komisje Lekarskie przyjmują osoby bez orzeczonej

zdolności do badania - WKU na bieżąco kontaktuje się

z osobami (głównie z paniami) i kieruje je na stosowne

badania.


Wnioski na ćwiczenia wojskowe studenci mogą składać

w każdym WKU, w WSzW lub na uczelni.


W tym roku ze względu iż powołanie odbędzie się

w sierpniu, nie planujemy wzorem lat ubiegłych,

organizować wręczania kart na uczelniach.

Karty będą odbierane w WKU lub wysyłane listem

poleconym do studentów.


W celu skrócenia czasu rozpatrzenia wniosku

proponuję złożyć go do WKU lub WSzW Warszawa.


Jednocześnie informuję, że w czerwcu dla chętnych

(jeżeli tylko będzie taka możliwość) przeprowadzimy

szkolenie praktyczne w 32 batalionie WOT w Siedlcach.

Proszę śledzić informacje na ten temat jak również

informację dotyczącą otrzymania zaświadczeń ukończenia

części teoretycznej.


Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojksowe można pobrać

poniżej.

Wniosek.doc


Wniosek.pdf

                                                                                                                                                                    Pełnomocnik ds. projektu

                                                                                                                                                        dr hab. Stanisław Topolewski prof. uczelni