WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualnościzdjęcie przedstawia prof. dr hab. Marka Gugałę, który po odebraniu nominacji profesorskiej dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej 100 lecia odzyskania niepodległości
Postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu dr hab. inż. Markowi Gugale tytuł Profesora nauk rolniczych.

Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 6 listopada 2019 roku.

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości, uzyskany tytuł Profesora,

składam w hołdzie moim przodkom i dedykuję kolejnym pokoleniom.

„Amor Patriae Nostra Lex”

                             Prof. Marek Gugała

    

Prof. dr hab. inż. Marek Gugała  – od siedemnastu lat jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

Działalność naukowa profesora Marka Gugały obejmuje zagadnienia dotyczące doskonalenia agrotechniki ziemniaka jadalnego, doskonalenia agrotechniki roślin bobowatych, posiada również osiągnięcia naukowe dotyczące wpływu czynników agrotechnicznych na plonowanie i skład chemiczny nasion rzepaku ozimego (Brasica napus L.) oraz osiągnięcia z zakresu oceny opłacalności wybranych gatunków roślin uprawianych w gospodarstwach rodzinnych, a specjalizujących się w uprawie ziemniaka jadalnego, skrobiowego, pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno.

Ponadto prof. dr hab. inż. Marek Gugała jest autorem lub współautorem badań nad innowacyjnością w zakresie  optymalizacji uprawy wybranych roślin uprawnych. Ta forma działalności naukowej przejawia się projektowaniem podzespołów, elementów i części do maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich wdrażaniem do produkcji. Dorobek naukowy Pana Profesora stanowi ponad 500 publikacji z czego 211 pozycji to oryginalne prace twórcze z listy MNiSW, 55 prac opublikował w wydawnictwach znajdujących się w bazie  Web of Science, a 156 w innych punktowanych czasopismach naukowych. Ponadto posiada 16 zatwierdzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patentów i wzorów użytkowych oraz kolejnych 10 zgłoszonych. W swoim dorobku ma również liczne opracowania dydaktyczne i popularyzatorskie.

Pan Profesor jest cenionym nauczycielem akademickim oraz ekspertem zapraszanym do współpracy przez instytucje państwowe, samorządowe oraz przez tzw. „otoczenie gospodarcze” działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Za dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną profesor Marek Gugała, był pięciokrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora oraz odznaczony Medalem Brązowym „Za długoletnią służbę”, Odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Za zasługi dla siedleckiej Uczelni”.


Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje.