jurorzy

W dniach  12-13 kwietnia 2019 r., w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskiej odbyły się eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział 170 finalistów z 25 powiatów, 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 2321 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.

W piątek o godz. 11.00 nastąpiło uroczyste otwarcie OWiUR.  W godzinach  od 11.30 do 12.30 uczestnicy rozwiązywali test, zaś po obiedzie przystąpili do zadań praktycznych.

Wieczorem, młodzież odpoczywała, a jurorzy spotkali się z nauczycielami, celem omówienia wyników zmagań ich podopiecznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 13 kwietnia. Uczniowie szkoły w Bielsku Podlaskim przygotowali program artystyczny. Przed gośćmi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kukułki”.


W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół nr  4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Puchar dla szkoły ufundowała JM Rektor UPH w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk. Drugie miejsce zajął Zespół Szkól nr 3 w Łukowie. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim.

Jurorami w tej edycji olimpiady byli:

 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Przewodnicząca Jurorów
 • Prof. nzw. dr hab. Ewa Wójcik,
 • Prof. nzw. dr hab. Dorota Banaszewska,
 • Dr inż. Elżbieta Horoszewicz
 • Dr inż. Krystian Tarczyński,
 • Prof. nzw. dr hab. Marek Gugała
 • Dr inż. Robert Rudziński,
 • Dr inż. Anna Sikorska
 • Prof. nzw. dr hab. Jacek Sosnowski
 • Dr inż. Milena Truba
 • Mgr inż. Ewelina Toczyska
 • Prof. nzw. dr hab. Anna Milczarek,
 • Prof. zw. dr hab. Teresa Banaszkiewicz,
 • Mgr Katarzyna Kurowska
 • Mgr Milena Kobylińska
 • Prof. nzw. dr hab. Katarzyna Antosik
 • Dr inż. Krzysztof Kapela,
 • Dr inż. Jacek Rak,
 • Dr inż. Marek Niewęgłowski,
 • Dr inż. Stanisław Szarek
 • Mgr inż. Sławomir Roguski
 • Mgr Maria Sudnik,
 • Mgr Henryka Borkowska,
 • Lekarz wet. Katarzyna Rzepniewska,
 • Dr n. wet. Mikołaj Chrol
 • Mgr inż. Tadeusz Zduniuk
 • Mgr inż. Wawrzyniec Wichrowski
                Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Alina Janocha, na ręce Pana Dyrektora Bolesława Hryniewickiego złożyła serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie obiektu, zaangażowanie oraz gościnność. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich sponsorów. Ciepłe słowa trafiły do nauczycieli przygotowujących młodzież oraz jurorów.