WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uchwała nr 2/2020 Senatu UPH z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wewnętrzego systemu zapewniania jakości kształcenia

Załacznik do uchwały nr 2/2020 Senatu UPH

Zarządzenie nr 76/2021 Rektora UPH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się

Zarządzenie nr 75/2021 Rektora UPH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia oraz dokumentowania hospitacji zajęć dydaktycznych

Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała nr 161/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku rolnictwo

Uchwała nr 404/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zootechnika 

Uchwała nr 536/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacynej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku gospodarka przestrzenna

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale - rok akademicki 2019/2020

sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia,
sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale - rok akademicki 2020/2021

sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia,
sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale - rok akademicki 2021/2022

Raporty samooceny

Raport samooceny na kierunku zoopsychologia z animaloterapią