WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Obecnie na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach funkcjonują studia doktoranckie, rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020.

Kierownikiem studiów doktoranckich w dycyplinie agronomia jest Pani dr hab. inż Beata Kuziemska, profesor uczelni.

Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie zootechnika jest Pani dr hab. inż Ewa Wójcik, profesor uczelni.

Regulamin studiów doktoranckich

Informacje na temat stypendiów:

Stypendia socjalne i rektora

Stypendia doktoranckie   

Stypendia z dotacji projakościowej

 

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji odbywa się w szkole doktorskiej.