kierunek_rolnictwo

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Więc jeśli chcesz być specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej w tym ochrony środowiska przyrodniczego, agroturystyki, agrobiznesu, ogrodnictwa i architektury terenów zielonych – wybierz ROLNICTWO.

Będąc absolwentem kierunku Rolnictwo możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • administracji rolnej,
  • usługach rolniczych,
  • doradztwie rolniczym,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolnych,
  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
  • jednostkach naukowo-badawczych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Po ukończeniu studiów inżynierskich można poszerzać wiedzę rolniczą na studiach magisterskich. Absolwent ROLNICTWA studiów drugiego stopnia będzie posiadał wiedzę w zakresie najnowszych technologii stosowanych w produkcji rolniczej, będzie znał i potrafił rozwiązywać problemy ekologiczne i środowiskowe wynikające z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Posiadał będzie wiedzę ekonomiczną i prawną związaną z produkcją rolniczą, funkcjonowaniem rynku i agrobiznesu oraz zarządzania gospodarstwem rolnym.

 

 

Więcej...