WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 (w pierwszym i drugim etapie rekrutacji), proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach przy ul. Prusa 14 w celu:

  • podpisania ślubowania i odebrania elektronicznej legitymacji studenckiej,
  • wniesienia opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie jest dobrowolne, składka wynosi 50 zł. Informacje na temat ubezpieczenia NNW - zakres ubezpieczenia
  • złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy – dotyczy osób przyjętych na kierunek agroleśnictwo, zoopsychologia z animaloterapią oraz zootechnika. Przypominamy, iż złożenie zaświadczenia jest obowiązkowe. Studenci, którzy nie dopełnią tych formalności, nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej.

Harmonogram przyjęć w dziekanacie:

Kierunek agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna – 4 październik 2021 r. w godzinach od 11:00 do 15:00,

Kierunek zoopsychologia z animaloterapią – 5 październik 2021 r. w godzinach od 9:00 do 13:00,

Kierunek zootechnika – 6 październik 2021 r. w godzinach od 11:00 do 15:00.