WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

IMG 0b000b2ffa54a19b00c327f93ee98ab5 V

W dniach 6-7 września 2023 r. odbyła się XLV Konferencja Naukowa z cyklu - Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce, której organizatorem był Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach we współpracy z uczelnią partnerską - Wołyńskim Uniwersytetem Narodowy im. Lesii Ukrainki w Łucku. Tematem wiodącym konferencji była „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”

Na konferencji zostało wygłoszone i przedstawione 40 referatów i posterów z różnych ośrodków z kraju i z zagranicy. Prelegenci prezentowali wyniki badań, które poruszały cały szereg problemów dotyczących przekształceń zachodzących
w środowisku przyrodniczym krajobrazu rolniczego na skutek zmian klimatycznych i szeroko pojętej antropopresji. Dotyczyły zarówno zagadnień ustępowania i zagrożenia gatunków flory synantropijnej, roli siedlisk marginalnych w zachowaniu bioróżnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym, znaczenia stref ekotonowych i liniowych struktur w rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych oraz migracji i kumulacji metali ciężkich w środowisku.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli JM Rektor UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Mirosław Minkina, JM Rektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesii Ukrainki w Łucku - prof. dr hab. Anatol Tsos oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny sprawowało Katolickie Radio Podlasie. Partnerem tego wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana dr inż. Dariusza Stopę – dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach.