WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjcie wsplne
W dniach 20 – 24 czerwca 2023 r. w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach gościliśmy Panią Prof. Dr Mirellę Clausi z Uniwersytetu w Katanii oraz Pana Prof. Dr.Eustachio Tarasco z Uniwersytetu w Bari.

Podczas wizyty Goście z Włoch wygłosili cykl wykładów pod tytułem „Use of fauna for soil quality assessmentoraz „Urban zoology and biological control of pest insects in urban areas”. W trakcie wykładów naukowcy przedstawili wyniki najnowszych badań z zakresu metod bioindykacji gleb uprawnych z zastosowaniem różnych gatunków stawonogów i nicieni, a także występowania zwierząt bezkręgowych, a zwłaszcza owadów na terenach zurbanizowanych oraz biologicznych metod ich zwalczania.
Wykładów wysłuchała liczna grupa studentów kierunku rolnictwo, agroleśnictwo i gospodarka przestrzenna, a także doktoranci Szkoły Doktorskiej.
Goście z Włoch przebywali w naszym Instytucie na zaproszenie Pana prof. dr hab. Cezarego Tkaczuka z Zespołu Badawczego Ogrodnictwa i Ochrony Roślin. Współpraca z badaczami z obu ośrodków uniwersyteckich we Włoszech, ma już wieloletnią tradycję i zaowocowała zarówno wspólnymi publikacjami naukowymi jak i wielokrotnymi wizytami zarówno Pana Profesora w ramach programu Erasmus + na Uniwersytecie w Bari i w Katanii, jak i partnerów z Włoch w naszej Uczelni.