WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Fotografie ze zjazdu (19 stycznia 2008) absolwentów rocznika 1988
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_01.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_02.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_03.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_04.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_05.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_06.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_07.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_08.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_09.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_10.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_11.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_12.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_13.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_14.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_15.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_16.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_17.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_18.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_19.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_20.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_21.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_22.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_23.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_24.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_25.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_26.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_27.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_28.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_29.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_30.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_31.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_32.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_33.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_34.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_35.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2009/zjazd_absolwentow/zjazd_absolwentow_36.jpg| title=|Zjazd absolwentów rocznika 1988|}{/boxplus}