WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

IMG 4730

W dniach 4-6 września 2022 roku w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach k. Kotunia odbyła się konferencja naukowa nt. „Polskie rolnictwo w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń oraz określenie nowych wyzwań z zakresu dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z prowadzeniem produkcji roślinnej z poszanowaniem środowiska i ochroną zasobów naturalnych. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z wielu ośrodków akademickich i instytutów naukowych, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Agronomicznym. Patronatem honorowym konferencję objęli: Henryk Kowalczyk – wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Konferencję otworzył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Marek Gugała – Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Sesja plenarna obejmowała dwa referaty, które wygłosili: prof. dr hab. dr h. c. multi Andrzej Kotecki oraz prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński. W sesji referatowej zaprezentowano 15 referatów, a w sesji posterowej 37 posterów. W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w sesji terenowej, w ramach której zwiedzili nowoczesną pieczarkarnię R & J Sztandera.