WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Od 19 września do 6 października 2022 r. na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach można oglądać wystawę "dawne gatunki i odmiany zbóż"

Organizatorem wystawy jest Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie.

Wystawa jest jednym z elementów realizowanego projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”, w skrócie nazywanego Agrobank.

Szczegóły dotyczące wystawy są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoj Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dawne-gatunki-i-odmiany-zboz-wazne-dla-rolnictwa