WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 roku odszedł od nas
w wieku 65 lat Śp. dr hab. Jan Woliński
pracownik Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
W latach 1980-1987 pracował na stanowisku starszego asystenta w tejże uczelni. W 1987 roku podjął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, najpierw na stanowisku kierownika Działu Transportu i Łączności, a następnie jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym (obecnie Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach).
W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia na macierzystej uczelni, a w 2013 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Odszedł specjalista z zakresu agrofizyki, która była Jego pasją, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń studentów.
Był wspaniałym kolegą, dobrym i życzliwym człowiekiem.