WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w webinariumW dniu 09.12.2020r. odbyło się webinarium „Rolnictwo w teorii i praktyce”, które przygotowali studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa.

W programie webinarium znalazły się wystąpienia członków Kół Naukowych działających na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach:

  • Pauliny Iwaniuk, przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa, która przedstawiła referat nt. Wpływ rolnictwa na środowisko.
  • Mateusza Olizaruka, przedstawiciela Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej, który mówił nt. Nowoczesnych technik uprawy, siewu i ochrony roślin.
  • Doroty Miłkowskiej i Klaudii Siedleckiej, przedstawicielek Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, które zaprezentowały zagadnienie: Zmiany obszarów rolniczo aktywnych i ich wpływu na przestrzeń terenów wiejskich.

Gościliśmy również absolwenta naszego Wydziału pana Jarosława Żebrowskiego, który przygotował wystąpienie nt. Prezentacja grupy Grégoire -Besson.

Webinarium było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na tematy aktualnych zagadnień dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

W webinarium udział wzięło kilkudziesięciu studentów z Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Obecne były też władze Wydziału, które swoją obecnością zaszczyciły i podniosły rangę wydarzenia:

  • pan Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugała,
  • pan Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni,
  • i Zastępca Dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa pan dr hab. Krzysztof Pakuła prof. uczelni.
  • oraz opiekunowie kół naukowych: dr Agata Danielewicz, dr Elżbieta Horoszewicz, dr hab. Marcin Becher prof. uczelni, dr Krzysztof Kapela, dr Bartosz Zegardło i dr Marek Niewęgłowski.

Webinarium skończyło się po dwóch godzinach merytorycznych wystąpień oraz dyskusji.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w webinarium, przede wszystkim władzom Wydziału Panu Dziekanowi oraz Dyrekcji Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, opiekunom kół, prelegentom oraz wszystkim obecnym studentom.

Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach.

SKN Ekonomistów Rolnictwa