WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_10.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}

W dniach 10 stycznia i 17 lutego br. Wydział Przyrodniczy gościł młodzież klas maturalnych w ramach zorganizowanej imprezy pn. Dzień z Wydziałem Przyrodniczym.

Do auli im. J. Skolasińskiego przybyli uczniowie z różnych szkół i miejscowości:
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.  Młodzieży towarzyszyli nauczyciele.

Uczniów niezwykle serdecznie, w imieniu J.M. Rektora Uniwersytetu, Pana prof. Antoniego Jówko, powitała Pani prof. Tamara Zacharuk, Prorektor d.s. Organizacji
i Rozwoju
, która zachęcała młodzież do studiowania w naszej Uczelni. Uczniowie mieli również okazję poznać Pana prof. Kazimierza Jankowskiego, Prorektora d.s. Nauki, który także uczestniczył w zorganizowanej imprezie.

Pan prof. Piotr Guliński, Dziekan Wydziału Przyrodniczego, w sposób niezwykle ciekawy przedstawił młodzieży ofertę edukacyjną na rok akademicki 2012/2013, przekonując, że zdobywanie wiedzy nie jest nudne i nieciekawe, a wiedza, którą przekazują nasi nauczyciele akademiccy jest wiedzą nieprzenoszalną, wiedzą uaktualnianą, ponieważ nasi nauczyciele weryfikują i uaktualniają ją poprzez prowadzone badania.

Następnie Pani dr hab. Barbara Gąsiorowska, prof. nzw. wygłosiła wykład pt. Od pola do stołu. Myślę, że wykład Pani Profesor pokazał naszym gościom, jak nauka jest ściśle związana z naszym życiem i czy chcemy czy nie, każdego dnia spotykamy jej namacalne dowody, choćby pod postacią…….. ziemniaka, który oprócz tego, że stosuje się go w gastronomii, ma również właściwości lecznicze czy też wykorzystywany jest przez przemysł kosmetyczny.

Po wykładzie młodzież uczestniczyła w zajęciach 17 paneli edukacyjnych, zorganizowanych przez nauczycieli akademickich w katedrach i zakładach:

 1. „Świat grzybów owadobójczych widziany pod mikroskopem”
 2. „GPS – budowa i zastosowanie”
 3. „Nauka drogą do poznania dobrej żywności”
 4. „Projektowanie ogrodu przydomowego”
 5. „GMO – przyszłość czy zagrożenie?”
 6. „Od nauki do dobrej żywności”
 7. „Epigenetyka – czyli DNA to nie wszystko”
 8. „Jajko, co o nim wiemy”
 9. „Znaczenie produktów od owiec i kóz dla współczesnego konsumenta”
 10. „Znaczenie produktów zwierzęcych w żywieniu człowieka”
 11. „Współczesne kierunki użytkowania koni w Polsce i na świecie”
 12. „Pszczoła – znaczenie i rola w przyrodzie i życiu człowieka”
 13. „Znaczenie barwy w życiu roślin”
 14. „Szkiełko i oko więcej mówi do mnie – roślina pod mikroskopem”
 15. „Obserwacje świata drobnoustrojów”
 16. „Ocena jakości wód bez odczynników chemicznych”
 17. „Aktywne formy turystyki i rekreacji”

 

Dzięki panelowi edukacyjnemu, młodzież szkół średnich mogła poznać warunki, w jakich studiuje się na naszym Wydziale, jaką problematyką zajmują się nasi studenci pod bacznym okiem nauczycieli akademickich, którzy w przyjazny i zrozumiały sposób wprowadzają ich w tajniki nauki.

Na zakończenie pobytu w Siedlcach uczniowie zwiedzili pałac Ogińskich - siedzibę władz Uczelni oraz Bibliotekę Główną.

Mamy nadzieję, iż spotkanie młodzieży szkół średnich z nauczycielami akademickimi i kolegami studiującymi na naszym Wydziale, zachęciło młodych ludzi do studiowania i po pomyślnie zdanych egzaminach maturalnych (czego Im serdecznie życzymy) wezmą pod uwagę możliwość studiowania na Wydziale Przyrodniczym.

 

 

Edyta Żydak

 

{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_01.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_02.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_03.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_04.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_05.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_06.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_07.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_08.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_09.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_11.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_12.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_13.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_14.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_15.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_16.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_17.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_18.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_19.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_20.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_21.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_22.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_23.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_24.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_25.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_26.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_27.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_28.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_29.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_30.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_31.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_32.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_33.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_34.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_35.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_36.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_37.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_38.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_39.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_40.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_41.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_42.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_43.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_44.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_45.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_46.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_47.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_48.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_49.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_50.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_51.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_52.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_53.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_54.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} Image 1 of 72
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_55.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_56.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_57.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_58.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_59.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_60.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_61.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_62.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_63.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_64.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_65.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_66.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_67.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_68.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_69.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_70.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_71.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_72.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_73.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}