WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

III edycja konkursu o nagrody

im. prof. Lesława Szczerby

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłasza konkurs  o nagrody im. prof. Lesława Szczerby:

1. dla najlepszego studenta UPH

2. dla wybitnego młodego naukowca UPH

 

{boxplus href=|images/wp_2012/Student Swetym Mikolajem/stud_sw_mik_03.jpg| title=|Student Świętym Mikołajem|}{/boxplus}

ŚWIĘTA Z UNIWERSYTETEM

PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNYM

W SIEDLCACH

 

Student Świętym Mikołajem

Zadaniem wolontariuszy jest niesienie konkretnej pomocy osobom potrzebującym. Służą pomocą, dobrym słowem i wsparciem. Pomoc dotyczyła Rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Dary – żywność, zabawki, ubrania, środki czystości zebrano podczas I Akcji prowadzonej w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt, Wydział Przyrodniczy w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.