WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

{boxplus href=|images/wp_2012/Student Swetym Mikolajem/stud_sw_mik_03.jpg| title=|Student Świętym Mikołajem|}{/boxplus}

ŚWIĘTA Z UNIWERSYTETEM

PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNYM

W SIEDLCACH

 

Student Świętym Mikołajem

Zadaniem wolontariuszy jest niesienie konkretnej pomocy osobom potrzebującym. Służą pomocą, dobrym słowem i wsparciem. Pomoc dotyczyła Rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Dary – żywność, zabawki, ubrania, środki czystości zebrano podczas I Akcji prowadzonej w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt, Wydział Przyrodniczy w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.

________________________________________


W naszej Uczelni mianem stypendysty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego może poszczycić się w tym roku akademickim troje studentów.


Jesteśmy dumni, że wśród tej trójki i 970 najlepszych studentów w Polsce znalazła się Pani Ewa Krasnodębska,
studentka IV roku kierunku rolnictwo, studia stacjonarne
.


Naszej Stypendystce serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów w świecie nauki oraz życiu osobistym.


________________________________________