WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

{boxplus href=|images/wp_2012/Centrum Zdrowia Dziecka/Wizyta_studentow_w_CZD_1.jpg| title=|Studenci w Centrum Zdrowia Dziecka|}{/boxplus}

Dnia 26 kwietnia 2012 r. pracownicy Instytutu Biologii i  studenci kierunków: Biologia  oraz Turystyka i Rekreacja przeprowadzili zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

{boxplus href=|images/wp_2012/Dzien z Wydzialem Przyrodniczym/dzien_z_wydz_przyr_2012_10.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}

W dniach 10 stycznia i 17 lutego br. Wydział Przyrodniczy gościł młodzież klas maturalnych w ramach zorganizowanej imprezy pn. Dzień z Wydziałem Przyrodniczym.

Do auli im. J. Skolasińskiego przybyli uczniowie z różnych szkół i miejscowości:
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.  Młodzieży towarzyszyli nauczyciele.

Spółdzielnia Mleczarska Spomlek powołała specjalny program stypendialny, wspomagający najzdolniejszych studentów, którzy w przyszłości mogą stać się jej dostawcami lub pracownikami.
Pomoc finansowa skierowana jest do dzieci obecnych członków Spółdzielni, kształcących się na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz przetwórstwem mleka i żywności.
W gronie sześciu stypendystów, których komisja wyłoniła spośród nadesłanych zgłoszeń znalazła się Agata Hawryluk vel Bartoszuk - studentka IV roku kierunku Zootechnika.