WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Pani Alicja Dzido i Pani Magdalena Rzewuska, studentki kierunku Biologia, zajęły pierwsze miejsce w ramach XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, organizowanego przez Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pracę zatytułowaną „Kondycja kęp Carem cespitosa L. na stałej powierzchni w Białowieskim Parku Narodowym”. Opiekunem naukowym pracy była Pani dr Lidia Borkowska. Prosimy o przyjęcie gratulacji i życzeń dalszych sukcesów naukowych.
Pani Agnieszka Bakońska, studentka V roku kierunku Biologia otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce, pracę naukową i społeczną. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przyznał Instytutowi Biologii Dyplom za odkrywanie niezwykłości świata, pasję dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Gratulacje.