WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

________________________________________


W naszej Uczelni mianem stypendysty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego może poszczycić się w tym roku akademickim troje studentów.


Jesteśmy dumni, że wśród tej trójki i 970 najlepszych studentów w Polsce znalazła się Pani Ewa Krasnodębska,
studentka IV roku kierunku rolnictwo, studia stacjonarne
.


Naszej Stypendystce serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów w świecie nauki oraz życiu osobistym.


________________________________________

 

{boxplus href=|images/wp_2012/Absolwenci 2012 rok/wr_dypl_abs_1.jpg| title=|Wręczenie dyplomów Absolwentom rocznik 2012|}{/boxplus}

Stało się już tradycją naszego Wydziału, że co roku, w miesiącu październiku odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału poświęcone wręczeniu dyplomów absolwentom Wydziału Przyrodniczego.
W sobotę 27 października br. w auli im. J. Skolasińskiego o godz. 11, Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska otworzyła nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału XIII kadencji.

Swoją obecnością święto na Wydziale zaszczycili Prorektor ds. Dydaktyki prof. Barbara Gąsiorowska, Prorektor ds. Nauki prof. Kazimierz Jankowski, Kanclerz dr Ireneusz Chrząścik, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. Wiesława Barszczewska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych dr Jolanta Brodowska-Szewczuk
oraz zaproszeni goście:


Ozdoba

Zapraszamy do studiowania

na NOWYM KIERUNKU


GOSPODARKA

PRZESTRZENNA

(STUDIA INŻYNIERSKIE)Ozdoba