WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

{boxplus href=|images/other/absolwenci_2014_29.jpg%20900x598.jpg| title=|mages/other/absolwenci_2014_29_resize.jpg.jpg|}{/boxplus}

W dniu 12 lipca b.r. (sobota), odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Przyrodniczego, poświęcone wręczeniu dyplomów absolwentom rocznika 2014. W uroczystości uczestniczyli m.in. Pani prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, Prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Pan prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Prorektor d.s. Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Pani prof. nzw. dr hab. Wiesława Barszczewska, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych oraz Pan prof. nzw. dr hab. Jarosław Kardas, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

{boxplus href=|images/other/sesja_zywieniazwierzat_01.jpg| title=|images/other/sesja_zywieniazwierzat_01_resize.jpg|}{/boxplus}

W dniach 3-5 czerwca 2014 odbyła się XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN połączona z Jubileuszem Pani prof. zw. dr hab. Barbary Klocek. Organizatorem Sesji była Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, a miejscem obrad Serpelice nad Bugiem. W Sesji uczestniczyło łącznie 97 osób, głównie pracowników naukowych z Katedr Żywienia Zwierząt Uczelni Rolniczych (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław), Instytutów (IZ PIB Balice, IFiŻZ PAN Jabłonna, IRZiBŻ PAN Olsztyn) oraz Departament of Veterinary Clinical and Animal Science of Copenhagen. Wśród uczestników Sesji było wielu znakomitych gości: Doktorzy honoris causa, Dziekani Wydziałów Uczelni Rolniczych i Dyrektorzy Instytutów.

{boxplus href=|images/konferencja_mlodych_badaczy_01.jpg| title=|images/konferencja_mlodych_badaczy_01_resize.jpg|}{/boxplus} 

W dniach 1-3 czerwca 2014 roku w Serpelicach nad Bugiem odbyła się XI Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt” - XI Conference of Young Researchers “Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition” zorganizowana przezKatedrę Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach we współpracy z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.