WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

IMG 4730

W dniach 4-6 września 2022 roku w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach k. Kotunia odbyła się konferencja naukowa nt. „Polskie rolnictwo w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń oraz określenie nowych wyzwań z zakresu dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Od 19 września do 6 października 2022 r. na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach można oglądać wystawę "dawne gatunki i odmiany zbóż"

Organizatorem wystawy jest Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie.

Wystawa jest jednym z elementów realizowanego projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”, w skrócie nazywanego Agrobank.

Szczegóły dotyczące wystawy są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoj Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dawne-gatunki-i-odmiany-zboz-wazne-dla-rolnictwa

Miło jest nam poinformować, iż na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Kapituła Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła wybrała Pana prof. dr hab. Piotra Gulińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do pełnienia funkcji swojego Prezydenta. Profesorski Klub Hodowców Bydła został założony w 1976 roku. Jego dotychczasowymi Prezydentami byli prof. dr hab. dr h.c. multi Henryk Jasiorowski (SGGW Warszawa), prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz Szulc (UP we Wrocławiu) i prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk (UP w Lublinie). Panu Profesorowi Gulińskiemu składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w przewodniczeniu temu prestiżowemu gremium.

profesor Gulinski