WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

IMG 0b000b2ffa54a19b00c327f93ee98ab5 V

W dniach 6-7 września 2023 r. odbyła się XLV Konferencja Naukowa z cyklu - Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce, której organizatorem był Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach we współpracy z uczelnią partnerską - Wołyńskim Uniwersytetem Narodowy im. Lesii Ukrainki w Łucku. Tematem wiodącym konferencji była „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”

Zdjcie wsplne
W dniach 20 – 24 czerwca 2023 r. w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach gościliśmy Panią Prof. Dr Mirellę Clausi z Uniwersytetu w Katanii oraz Pana Prof. Dr.Eustachio Tarasco z Uniwersytetu w Bari.