WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 W dniu 21 marca 2023 roku  w ramach Dni Otwartych UPH odwiedziło nasz Wydział około 200 uczniów ze szkół średnich i podstawowych. Mieli oni okazję wziąć udział w wielu ciekawych wykładach i warsztatach, przygotowanych przez nauczycieli z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Instytutu Zootechniki i Rybactwa,w szczególności na temat: monitoringu warunków meteorologicznych, jakości owoców i warzyw, rolniczego wykorzystania węgla brunatnego, roli biznesplanu w zarządzaniu, podstaw Systemu Informacji Geograficznej, oceny jakości serów i produktów mięsnych, animaloterapi, znaczenia zwierząt w życiu człowieka i podstaw sokolnictwa.