WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

PROGRAM WYMIANY PISZKA / EVANSA

Akademia Podlaska (AP) i Delaware Valley College (DVC) ze Stanów Zjednoczonych zawarły porozumienie dotyczące wymiany naukowej studentów i pracowników obydwu uczelni. Program wymiany nosi nazwę „Program Wymiany Piszka / Evansa”. Powyższa nazwa ma na celu uhonorowanie Pana Edwarda Piszka, założyciela Amerykańskiego Towarzystwa Kopernikańskiego i Dr. Donalda Evansa, profesora Rozwoju Szkolnictwa, którzy przyczynili się do powstania Programu Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Cele Programu Wymiany Piszka / Evansa:
 • Nauka funkcjonowania rynków poszczególnych artykułów rolniczych w Polsce i Stanach Zjednoczonych
 • Wymiana informacji na temat rozwoju rolnictwa w krajach, których dotyczy Program
 • Poznawanie kultury, zwyczajów i tradycji polskich i amerykańskich
 • Poznawanie stylu życia i etyki zawodowej innego społeczeństwa
 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie porozumienia między studentami i nauczycielami Akademii Podlaskiej i Delaware Valley College
Miło poinformować, iż zatrudniona na Wydziale Przyrodniczym kadra jest znana i ceniona nie tylko w macierzystej jednostce, ale również w kraju. I tak w ostatnim czasie:
 • Pan prof. Stanisław Socha został wyróżniony przez J.M. Rektora i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego”.
Miło poinformować Czytelników, iż profesorowie zatrudnieni na Wydziale Przyrodniczym pełnią różne funkcje społeczne nie tylko w Uczelni Siedleckiej, ale również w wielu towarzystwach i organizacjach naukowych. I tak:
 • Pan prof. Stanisław Kondracki został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, na kadencję 2008-2012.
 • Pan prof. Stanisław Kalembasa, na wniosek Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Narodowego d.s. Współpracy z Międzynarodową Unią Gleboznawczą (IUSS).
 • Pani prof. Wanda Wadas została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Komisji d.s. Rejestracji Odmian Ziemniaka na kadencję 2009-2012. Pani Profesor Wanda Wadas, na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, została członkiem Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, w VI kadencji 2008-2012.
 • Panią Profesor Krystynę Zarzecką, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołała w skład Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na XV kadencję 2008-2012.
 • Pan prof. dr hab. Piotr Guliński, Dziekan Wydziału, został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w składzie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, na kadencję 2008-2012.
Gratulujemy i wyrażamy przekonanie, że uczestnictwo Państwa w pracach organizacji naukowych przyczyni się do rozszerzenia współpracy pomiędzy naukowcami i praktyką rolniczą.
Pani Alicja Dzido i Pani Magdalena Rzewuska, studentki kierunku Biologia, zajęły pierwsze miejsce w ramach XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, organizowanego przez Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pracę zatytułowaną „Kondycja kęp Carem cespitosa L. na stałej powierzchni w Białowieskim Parku Narodowym”. Opiekunem naukowym pracy była Pani dr Lidia Borkowska. Prosimy o przyjęcie gratulacji i życzeń dalszych sukcesów naukowych.