WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Fotografie ze zjazdu (19 stycznia 2008) absolwentów rocznika 1988

Fotografie z uroczystości Jubileuszu XXX lecia Wydziału Przyrodniczego

W dniu 5 czerwca 2009 r. o godz. 11.30, na Wydziale Przyrodniczym odbyło się I Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich, zorganizowane przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Honorowy patronat nad tą imprezą naukową objął Pan Krzysztof W. Borkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.