WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Pani Agnieszka Bakońska, studentka V roku kierunku Biologia otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce, pracę naukową i społeczną. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przyznał Instytutowi Biologii Dyplom za odkrywanie niezwykłości świata, pasję dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Gratulacje.
{boxplus href=|images/wp_2009/aktualnosci/olimpiada_2009.jpg| title=|Eliminacje okręgowe XXXIII edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych|}{/boxplus}
W dniach 24-25 kwietnia br. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku odbyły się eliminacje okręgowe XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego. Udział w nich wzięło 144 uczestników, wyłonionych spośród 2459 uczniów z 27 szkół działających w 22 powiatach. Organizatorami eliminacji szkolnych i okręgowych byli pracownicy Instytutu Agronomii, Panowie: dr Grzegorz Koc, dr Marek Plichta i inż. Krzysztof Jeznach, a jurorami nauczyciele akademiccy Wydziału Przyrodniczego i pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Siedlcach.