WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

UWAGA !!!

Na Wydziale Przyrodniczym Akademii Podlaskiej w Siedlcach, od nowego roku akademickiego 2010/2011 ruszają nowe, ciekawe, dające dużo nowych umiejętności studia podyplomowe, do ukończenia których zapraszamy absolwentów szkół wyższych.  Prowadzimy nabór na:

 

PODYPLOMOWE STUDIA TECHNOLOGII PRODUKCJI GRZYBÓW JADALNYCH

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, trwają dwa semestry (po 6 zjazdów w semestrze);

Semestr rozpoczyna się 1 października 2010 roku;

Dokumenty można składać już od 15 lipca do 30 września 2010 roku;

Opłata za studia wynosi 1400 zł/semestr.

 

{boxplus href=|images/wp_2010/dzien_z_wp/dzien_z_wp_07.jpg| title=|Dzień z Wydziałem Przyrodniczym|}{/boxplus}

 

Dzień z Wydziałem Przyrodniczym był niesłychanie udany, dopisała nie tylko pogoda, ale i uczestnicy. 1 marca 2010 roku aula im. J. Skolasińskiego, przy ul. B. Prusa 12 była wypełniona po brzegi młodzieżą z klas maturalnych.

Dzięki niezwykłej życzliwości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, studenci kierunku Rolnictwo wzięli udział w targach Polagra PREMIERY 2010. W Dniu Młodego Rolnika spotkali się z dr Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z dr Anitą Szczykutowicz, Dyrektorem Biura w Ministerstwie. Poznali sprawy i problemy, jakimi zajmuje się resort rolnictwa, co przybliżyło im pracę administracji rządowej. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor A. Szczykutowicz za ogromne zaangażowanie w zorganizowanie wyjazdu naszych studentów.