WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

_______________________________________

Znane są już nam nazwiska stypendystów

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród 934 osób znalazło się sześcioro studentów

naszej Uczelni.

 

Tym bardziej jesteśmy dumni, że wśród tej szóstki

aż czworo studentów jest z naszego Wydziału:

 

1. Pan Marek Dmitrowicz - IV rok

 

2. Pani Ewa Krasnodębska - I rok studiów II stopnia

 

3. Pan Adam Makolewski - I rok studiów II stopnia

 

4. Pani Dominika Młynarczuk - I rok studiów II stopnia

 

 

Wszyscy tegoroczni stypendyści są studentami

kierunku rolnictwo, studia stacjonarne.

 

Jesteśmy dumni z naszych młodych naukowców

i życzymy Im dalszych sukcesów w świecie nauki

oraz życiu osobistym.

________________________________________

  Jest nam niezwykle miło poinformować, iż

w nowym roku akademickim 2013/2014

pracownicy WydziałuPrzyrodniczego

uzyskali kolejne awanse naukowe:

 

1. dr hab. Jan Woliński - stopień doktora

habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie

inżynieria rolnicza   nadany uchwałą Rady

Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie w dniu

09 września 2013 roku;

 

2. dr hab. Teresa Skrajna - stopień doktora

habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie

agronomia nadany uchwałą Rady naszego

Wydziału w dniu 14 listopada 2013 roku;

 

3. dr hab. Cezary Sempruch - stopień doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych

w dyscyplinie biologia nadany uchwałą Rady

Wydziału Geograficzno-Biologicznego

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

w dniu 27 listopada 2013 roku.

 

Państwu Doktorom składamy najserdeczniejsze

gratulacje, życząc rychłego uzyskania tytułu

profesora.

  

III edycja konkursu o nagrody

im. prof. Lesława Szczerby

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłasza konkurs  o nagrody im. prof. Lesława Szczerby:

1. dla najlepszego studenta UPH

2. dla wybitnego młodego naukowca UPH