Koordynatorem do spraw socjalno-bytowych studentów Wydziału Przyrodniczego jest Pani mgr Marzena Piwowarczyk, tel. 25 643-13-26.

Wszelkie sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów załatwiane są przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie kierunku.

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 10:00 - 15:00
wtorek   8:00 - 13:00
środa 10:00 - 15:00
piątek 10:00 - 15:00
sobota   8:30 - 13:30
w terminach zjazdów

Pełne informacje o zasadach ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej znajdują się pod tym odnośnikiem.