WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora UPH z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

Wzór porozumienia w sprawie organizacji obowiązkowej praktyki zawodowej studenckiej (ciągłej kierunkowej)

Opiekunowie praktyk na Wydziale Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach 

  • dr hab. inż. Dorota Banaszewska - kierunki studiów: zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika.
  • dr inż. Marek Niewęgłowski - kierunki studiów: agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo.