WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności


IMG_8955_264.jpg - 679,56 kBW dniu 6 lipca 2019 r. 
odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, poświęcone wręczeniu dyplomów absolwentom rocznika 2019Pani Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska Dziekan Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, w imieniu swoim oraz władz Wydziału serdecznie powitała przybyłych absolwentów, władze Uczelni oraz zaproszonych gości.

W uroczystości udział wzięli m.in. JM Rektor prof. Tamara Zacharuk, prof. Anna Charuta– Prorektor ds. Studiów UPH w Siedlcach, prof. Wiesława Barszczewska – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, mgr Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach, mgr Andrzej Szewczuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, mgr Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, mgr Urszula Łukasiewicz – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, mgr Krystyna Sulikowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, mgr Katarzyna Rytel – Kierownik Szkolenia Zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, mgr Anna Pietrzak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Wł St. Reymonta w Łukowie, lek. wet. Anna Duras – Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii .

Hominis mens discendo alitur et cogitando.

Nauka i myśl są pożywieniem umysłu człowieka.

Te słowa stanowiły motto uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczego.


W swoim wystąpieniu Pani Dziekan podkreśliła, że Uniwersytet jest wspólnotą ludzi chcących chcieć. Chcieć zdobywać wiedzę, doskonalić się, otwierać przed sobą nowe horyzonty myślowe, stawiać wyzwania i im sprostać.

Uroczyste pożegnanie absolwentów jest doniosłym momentem w życiu Wydziału, jest także w pewnym sensie symbolicznym przekazaniem dziedzictwa intelektualnego Wydziału najmłodszej grupie jego wychowanków i absolwentów.

Zwracając się do absolwentów Pani Dziekan powiedziała, iż właśnie kończy się ich kilkuletni okres pobytu w murach Wydziału Przyrodniczego i wyraziła nadzieję, że oczekiwania każdego z nich zostały spełnione oraz że dokonali dobrych wyborów, a otrzymany dyplom jest najlepszą inwestycją.

Absolwentom z wyróżnieniem wręczono listy gratulacyjne.

Pani Dziekan Janina Skrzyczyńska, w końcowym słowie, wyraziła satysfakcję, że czas, który był okresem wielkiej próby zdolności, pracowitości, umiejętności samodzielnego organizowania się i promowania, zakończył się dla naszych absolwentów pomyślnie. Pani Dziekan, w imieniu własnym, Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału i całej społeczności akademickiej serdecznie pogratulowała absolwentom tego sukcesu, życząc, aby podejmowali dalsze życiowe wyzwania i odnosili sukcesy, a zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe pozwoliły na sprostanie wymaganiom konkurencji na rynku pracy.


Na zakończenie Dziekan Wydziału złożyła absolwentom życzenia powodzenia i pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się wraz z ukończeniem studiów - życiu zawodowym.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie przed budynkiem Wydziału i spotkania w zakładach i katedrach z nauczycielami, promotorami oraz przyjaciółmi.