Opublikowano wyniki kolejnego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni. Oparte jest ono na danych za 2017 r.

Absolwenci kierunku Zootechnika, studia niestacjonarne II stopnia naszego Wydziału, znaleźli się w grupie najlepiej zarabiających w skali całego kraju w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów.
Jak wynika z podanych analiz przeciętne wynagrodzenie osoby, która ukończyła na naszym Wydziale kierunek zootechnika, wynosiło w okresie, który był poddany analizie 4 444,85 zł.

W kategorii nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, z uwzględnieniem względnego wskaźnika zarobków, absolwenci zootechniki Wydziału Przyrodniczego znaleźli się na 4 miejscu!!! Kto wygrywa w poszczególnych obszarach kształcenia?System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji –Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z -systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).ela.nauka.gov.pl

Czytaj także https://m.bankier.pl/wiadomosc/Co-studiowac-zeby-dobrze-zarabiac-Ministerstwo-pokazalo-stawki-7703021.html