1
W dniach 7 – 10 maja 2019 r. w ramach programu Erasmus+ w Zakładzie Ochrony i Hodowli Roślin Instytutu Agronomii gościliśmy Panią Prof. Marię Godinho  z Polytechnic Institute of Santarém w Portugalii.

            Podczas wizyty Pani Profesor wygłosiła cykl wykładów pod tytułem „ Conservative biological control of pests on horticultural crops: a Portuguese success case”, w których przedstawiła wyniki najnowszych badań z zakresu biologicznych metod ochrony warzyw przed szkodnikami w uprawach pod osłonami.

            Wykładów wysłuchała liczna grupa studentów kierunku rolnictwo, doktoranci oraz nauczyciele akademiccy. Pani Prof. Godinho przybliżyła także słuchaczom swoją uczelnię prezentując krótki film, a także miała możliwość zapoznania się z działalnością naukową i dydaktyczną prowadzoną w Zakładzie Ochrony i Hodowli Roślin UPH w Siedlcach.