28.02.2019 r. o godz. 15.00 w auli 0.8A
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach odbędzie się inauguracja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Program Legii Akademickiej, w którym czynny udział bierze nasza uczelnia realizowany jest na postawie porozumienia podpisanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Obrony Narodowej. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w programie. Zapisy przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie 28.02.2019 r. w Sekretariacie  Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego (pokój 2.40).druk plakat legia akademicka 2019 420x594mm A2 wybrany do druku