narodowy kongres zywieniowy 01

W dniach 25-26.01 br odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie IV Narodowy Kongres Żywieniowy. W wydarzeniu wzięli dział przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych zajmujących się dietetyką. Kongres został zorganizowany przez Instytut Żywności i Żywienia. Celem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego było znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie udaje się powstrzymać narastania nadwagi i otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży. Ważnym elementem Kongresu była prezentacja przez Instytut Żywności i Żywienia zmodyfikowanej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej  dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...