IMG 20181212 120145

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Instytucie Agronomii Wydziału Przyrodniczego naszej Uczelni  odbyło się seminarium pt. "Reakcja traw pastewnych i bobowatych drobnonasiennych na stres suszy". Prelegentem spotkania była Pani dr hab. Mariola Staniak, prof. IUNG-PIB w Puławach, Kierownik Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu.

W trakcie seminarium poruszano zagadnienia dotyczące mechanizmów przystosowania roślin do warunków suszy, zagrożenia suszy w Polsce i wpływu stresu na plon, przebieg procesów fizjologicznych i skład chemiczny biomasy nadziemnej wybranych traw i bobowatych drobnonasiennych. Pani profesor w swoim wystąpieniu zaprezentowała wyniki badań własnych w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów kierunku rolnictwo.