DSC 0388
W dniu 7 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, poświęcone wręczeniu dyplomów absolwentom rocznika 2018Pani Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska Dziekan Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, w imieniu swoim oraz władz Wydziału serdecznie powitała przybyłych absolwentów, władze Uczelni oraz zaproszonych gości.

W uroczystości udział wzięli m.in. prof. nzw. dr hab. Anna Charuta– Prorektor ds. Studiów UPH w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Wiesława Barszczewska – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, dr Anna Rak – Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, mgr Bożena Borkowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, dr Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki, podinsp. Dariusz Król – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, mgr Andrzej Szewczuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, mgr Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, mgr Leszek Szpakowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, mgr Krystyna Sulikowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim.

W swoim wystąpieniu Pani Dziekan podkreśliła, że uroczyste pożegnanie absolwentów jest doniosłym momentem w życiu Wydziału, jest także w pewnym sensie symbolicznym przekazaniem dziedzictwa intelektualnego Wydziału najmłodszej grupie jego wychowanków i absolwentów.

Zwracając się do absolwentów Pani Dziekan powiedziała, iż właśnie kończy się ich kilkuletni okres pobytu w murach Wydziału Przyrodniczego i wyraziła nadzieję, że oczekiwania każdego z nich zostały spełnione oraz że dokonali dobrych wyborów, a otrzymany dyplom jest najlepszą inwestycją.

Absolwentom z wyróżnieniem wręczono listy gratulacyjne.

Pani Dziekan Janina Skrzyczyńska, w końcowym słowie, wyraziła satysfakcję, że czas, który był okresem wielkiej próby zdolności, pracowitości, umiejętności samodzielnego organizowania się i promowania, zakończył się dla naszych absolwentów pomyślnie. Pani Dziekan, w imieniu własnym, Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału i całej społeczności akademickiej serdecznie pogratulowała absolwentom tego sukcesu, życząc, aby przekazane dziedzictwo intelektualne Wydziału stanowiło jedną z głównych nadziei na dobrą przyszłość, a zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe pozwoliły na sprostanie wymaganiom konkurencji na rynku pracy i przyniosły jak największą, osobistą dywidendę w przyszłości.

Na zakończenie Dziekan Wydziału złożyła absolwentom życzenia powodzenia i pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się wraz z ukończeniem studiów - życiu zawodowym.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie przed budynkiem Wydziału i spotkania w zakładach i katedrach z nauczycielami, promotorami oraz przyjaciółmi.
 
FOTOGALERIA