Informujemy, że 
można składać


wnioski o przyznanie stypendiów

ministra za wybitne osiągnięcia.

Wnioski należy składać w terminie

do dnia 06 września br. do dziekanatu


Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach.

Wszystkie informacje dotyczące stypendium ministra dla studentów dostępne są na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


doktoranci:

wniosek

oświadczenie młodego naukowca

oświadczenie w sprawie zgodności wersji elektronicznej z papierową