Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z testowego

dostępu do MIT Press Direct ebook.

To kolekcja ponad 3 tys. e-książek z różnych

dziedzin nauki.


Baza dostępna w testach do 31 lipca br.


Dostęp, poprzez stronę

https://bg.uph.edu.pl/zasoby/bazy-danych


Zakres tematyczny:

Architecture
Arts
Biomedical Sciences
Business
Cognitive Sciences
Computer Science
Cultural Studies
Design
Digital Humanities & New Media
Economics
Education
Engineering

________________________
Environment
Game Studies
Humanities
Information Science
Linguistics & Language
Mathematics & Statistics
Neuroscience
Philosophy
Physical Sciences
Science, Technology & Society
Social Sciences
Urbanism

________________________


W związku z otrzymaną dotacją podmiotową na 2020 r.,

wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów

stacjonarnych należy złożyć w terminie do 8 lipca 2020 r.

- zalecaną formą składania wniosków jest droga pocztowa.

Wnioski należy składać do kierownika studiów doktoranckich.


Przed złożeniem wniosku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się

z Regulaminem, który jest dostepny pod niżej podanym

linkiem:


https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendium-z-dotacji-projakosciowej-dla-doktorantow

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat z WSzW Warszawa dotyczący szkolenia

praktycznego w ramach Legii Akademickiej.


W związku z panującą sytuacją w kraju Dyrektor Biura

ds. Programu Zostań Żołnierzem RP podjął następującą

decyzję:

  • w tym roku odbędzie się TYLKO JEDEN TURNUS
            
            szkoleniowy
w terminie: od 8-9.08 do 19.09

           
           (wcielenie przewidziano na dwa dni).

  • moduł podstawowy – od 8-9 do 29 sierpnia (przysięga)

  • moduł podoficerski – od 30.08 do 19.09

  • moduł cyberbezpieczeństwa – od 20.09 do 26.09