WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespoły i Komisje Wydziałowe na kadencję na lata 2020-2024

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Krystyna Zarzecka – przewodnicząca;
 • prof. dr hab. Wanda Wadas – członek;
 • prof. dr hab. Stanisław Kondracki – członek;
 • dr hab. inż. Ewa Wójcik – członek;
 • mgr Mariola Zając, przedstawiciel doktorantów – członek;
 • Julita Waszczuk, przedstawiciel studentów – członek.

Zespół ds. jakości kształcenia

 • dr hab. inż Andrzej Wysokiński - przewodniczący;
 • dr hab. inż. Dorota Banaszewska - Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa - członek;
 • dr hab. inż. Jacek Sosnowski - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa - członek;
 • dr hab inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan - członek;
 • dr hab. inż. Roman Niedziółka - członek;
 • dr hab. inż. Halina Sieczkowska - członek;
 • mgr inż. Ilona Strączek - przedstawiciel doktorantów - członek;
 • Paweł Perciński - przedstawiciel studentów - członek.

Zespół ds. promocji Wydziału

 • dr hab. inż. Alina Janocha – przewodnicząca;
 • dr hab. inż. Katarzyna Rymuza – członek;
 • dr hab. Elżbieta Radzka – członek;
 • dr inż. Agnieszka Ginter – członek;
 • dr inż. Elżbieta Horoszewicz – członek;
 • dr inż. Krzysztof Kapela – członek;
 •  dr inż. Krystian Tarczyński – członek;

Zespół ds. ankietyzacji

 • dr inż. Ewa Salamończyk - wydziałowy koordynator ds. ankietyzacji;
 • dr hab. inż. Marcin Becher - członek;
 • dr hab. inż. Krzysztof Górski - członek;
 • dr inż. Elżbieta Horoszewicz - członek;
 • dr hab. inż. Anna Milczarek - członek;
 • dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan - członek;
 • dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan - członek;

Koordynator systemu kontroli zarządczej Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

 • dr inż. Małgorzata Wyrzykowska