WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Zespoły i Komisje Wydziałowe na kadencję na lata 2020-2024


Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Krystyna Zarzecka – przewodnicząca;
 • prof. dr hab. Wanda Wadas – członek;
 • prof. dr hab. Stanisław Kondracki – członek;
 • dr hab. inż. Ewa Wójcik – członek;
 • mgr Mariola Zając, przedstawiciel doktorantów – członek;
 • Julita Waszczuk, przedstawiciel studentów – członek.

Zespół ds. jakości kształcenia

 • dr hab. inż Andrzej Wysokiński - przewodniczący;
 • dr hab. inż. Dorota Banaszewska - Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa - członek;
 • dr hab. inż. Jacek Sosnowski - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa - członek;
 • dr hab. inż. Halina Sieczkowska - członek;
 • mgr inż. Ilona Strączek - przedstawiciel doktorantów - członek;
 • Angelika Kozaczyńska - przedstawiciel studentów - członek.

Zespół ds. oceny jakości kształcenia

 • prof. dr hab. Piotr Guliński – przewodniczący;
 • prof. dr hab. Barbara Barbara Symanowicz - członek;
 • dr hab. inż. Dorota Banaszewska - Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa - członek;
 • dr hab. inż. Jacek Sosnowski - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa - członek;
 • dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan - członek;
 • mgr Dorota Weremczuk - przedstawiciel doktorantów - członek;
 • Paulina Iwaniuk - przedstawiciel studentów - członek.