Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Stanisław Kondracki       – przewodniczący
 • prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
 • prof. dr hab. Krystyna Zarzecka
 • dr hab. Ewa Wójcik prof. uczelni
 • Mgr Patrycja Góral                               - przedstawiciel doktorantów
 • Julita Waszczuk                                    - przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Barbara Symanowicz prof. uczelni – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska              – Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa
 • prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga     – Dyrektor Instytutu Zootechniki
                                                                                   i Rybactwa
 • dr hab. Dorota Banaszewska prof. uczelni
 • mgr Angelika Chłopik                                     - przedstawiciel doktorantów
 • Damian Budzyński                                          - przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Piotr Guliński                          – przewodniczący
 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska           – Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa
 • prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga  – Dyrektor Instytutu Zootechniki
                                                                               i Rybactwa
 • prof. dr hab. Wanda Wadas
 • prof. dr hab. Marek Gugała
 • mgr Dorota Weremczuk                             - przedstawiciel doktorantów
 • Paulina Iwaniuk                                            - przedstawiciel studentów.